|  

 

VŠEOBECNÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI OD 3 - 4, 5 - 6 ROKOV a    7-8rokov

(kurz počas školského roka)

Na našich tréningoch prebúdzame a cielene podporujeme deti záujem o pohyb, budujeme v nich pozitívny vzťah k športu a zameriavame sa na ich všeobecný rozvoj a komplexnú športovú prípravu.

Koordinačné, motorické a kondičné schopnosti rozvíjame formou:                                                                                                                                                                                                                                         

  • cvičenie základnej gymnastiky, využívanie trampolíniek a iného gymnastického náčinia
  • behu, skákaním, prekážkovými dráhami ...
  • rôzne športové hier
  • cvičením na vnútorných doskách, balančných doskách, fit loptách, bosu ...

Vhodnosť prvkov a náročnosti tréningov sa prispôsobuje veku detí.

Absolvovaním športovej pohybovej prípravy si dieťa získá sebavedomie a zdokonaľuje celkovú pohybovú kultúru získanú v konkrétnom športe, o ktorej sa rozhodne v neskoršom veku.

Tréningy sú rozdelené do skupín podľa veku detí.