všeobcná športová príprava |  plávanie |   športové kurzy 

 

VŠEOBECNÁ ŠPORTOVÁ PRÍPRAVA PRE DETI OD 3 - 6 a 5 - 7 ROKOV

(celoročný kurz)

Na našich tréningoch prebúdzame a cielene podporujeme u detí záujem o pohyb, budujeme v nich pozitívny vzťah k športu a zameriavame sa na ich všeobecný rozvoj a komplexnú športovú prípravu.

Koordinačné, motorické a kondičné schopnosti rozvíjame formou:                                                                                                                                                                                                                                         

  • cvičení základnej gymnastiky, využívaním trampolíniek a iného gymnastického náčinia
  • behu, skákaním, prekážkovými dráhami ...
  • rôznych športových hier
  • cvičením na indo boardoch, balančných doskách, fit loptách, bosu...

Vhodnosť prvkov a náročnosť tréningov sa prispôsobuje veku detí.

Absolvovaním športovej pohybovej prípravy dieťa získa sebavedomie a zdokonalí si celkovú pohybovú kultúru, ktorú zúročí v konkrétnom športe, pre ktorý sa rozhodne v neskorškom veku.

Tréningy sú rozdelené do skupín podľa veku detí. 

 

PLÁVANIE PRE DETI OD 4 ROKOV A MLÁDEŽ

(celoročný kurz)

 

Pre neplavcov: PRÍPRAVKA

Deti učíme základné plavecké zručnosti, akými sú dýchanie, ponáranie a orientácia pod vodou, vznášanie a splývanie v polohe na prsiach a na znaku, skoky a pády do vody.

Ich zvládnutím sa dieťa stáva nezávislé od bezprostrednej pomoci trénera vo vode.

Obsah nácviku základných plaveckých zručností je prispôsobený mentalite dieťaťa. To ako rýchlo sa dieťa naučí plávať je individuálne. Svoju úlohu tu zohráva vek, genetické predpoklady na pohyb vo vode a psychické skúsenosti s ňou.

Naši najmenší hravou formou prekonávajú rôzne psychické zábrany súvisiace s adaptáciou na nové prostredie. Postupne získavajú pocit väčšej istoty.

Okrem príjemných zážitkov vo vode sa im na základe ich úspešných pokusov dostáva aj prvé spoločenské uznanie v podobe pochvaly trénera, záverečného diplomu či inej formy ocenenia jeho snahy.

 

Pre začiatočníkov (malých plavcov):  ZÁKLADNÝ VÝCVIK

Deti sa naučia preplávať 25 m jedným plaveckým spôsobom (kraul), preplávať s doskou 25 m ľubovoľné nohy a skočiť do hlbokej vody.

 

Pre pokročilých (veľkých plavcov):  ZDOKONAĽOVACÍ VÝCVIK

Deti/juniori sa naučia preplávať súvisle 200 m a viac min. jedným plaveckým spôsobom, rozšíria si plavecké schopnosti o plávanie pod vodou, dopomoc unavenému plavcovi...

 
NOVINKA! Pre rodičov, ktorí chcú aktívne vyplniť čas, je vyhradená jedna dráha. Vstup do bazéna počas jedného tréningu je spoplatnený 3€.

 

ŠPORTOVÉ KURZY

  • cyklistika (jar 2017)
  • plávanie (skrátený kurz jan - feb 2017)

Časovo ohraničené kurzy pre deti od 5 rokov a mládež, v trvaní od 4 do 8 týždňov. Kurzy vedú bývalí aktívni pretekári a tréneri s dlhoročnou praxou.

Aktuálne termíny kurzov a cenu nájdete na facebooku, alebo na našej stránke v časti NOVINKY.

Prihlásiť sa môžu aj deti, ktoré nie sú členmi Všeobecnej športovej prípravy, alebo Plávania.