Všetky naše aktivity zabezpečuje team kvalifikovaných trénerov v oblasti zimných športov, synchronizovaného plávania, horolezectva, horských bicyklov, frisbee ...

 

Všeobecná športová príprava

Vladimír Šmidt, alias Láďo, tel: 0905105113

Vanda Šmidtová, tel: 0902305911

 

Plávanie

Veronika Dulanská, tel: 0904468433

(tréningy aj v AJ a NJ)

 

mail: lado@detskysportklub.sk

 

Občianske združenie Šport klub

Sídlo združenia: Holubyho 3, 811 03 Bratislava I

Korešpondenčná a fakturačná adresa: Cesta na Klanec 42/C, 841 03 Bratislava

IČO: 42257522

Číslo účtu v UniCredit Bank: SK6911110000001153693009

Pri platbe prevodom, prosím, uveďte meno dieťaťa a 1/2 rok za ktorý platíte členské.